Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Δημιουργήστε τα δικά σας σταυρόλεξα

Με την εφαρμογή HOT POTATOES που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορείτε να κατασκευάσετε εύκολα και γρήγορα τα δικά σας πρωτότυπα σταυρόλεξα, να τα αναρτήσετε στο ιστολόγιο σας και να τα μοιραστείτε με την πανελληνια μαθητική κοινότητα. Όλες οι οδηγίες είναι στα ελληνικά.